top of page

Zásady zpracování
a ochrany osobních údajů

IMG_3816 (2).jpg

OCHRANU VAŠICH DAT BERU VÁŽNĚ.

Vaše důvěra je pro mě důležitá. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá. Mé prohlášení o ochraně údajů slouží k tomu, aby vám poskytla přehled o způsobu zpracování vašich osobních údajů.

I. ZODPOVĚDNOST

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se provozovatel webové stránky BudeVeselka.cz Eva Marzini, Nad Smetankou 221/5 190 00, Praha-Hrdlořezy, IČ 61931616, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:  

  1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

  2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a

  3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

 

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti [www.budeveselka.cz] („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

II. NESDÍLÍM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Jako provozovatel webových stránek, zůstávám vždy zodpovědná za vaše osobní údaje. Vaše data budou předána třetí straně pouze v případě potřeby pro mou službu, a to pouze na základě zákonného povolení:

• pokud souhlasíte s přenosem svých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR,
• je-li to nezbytné pro splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (např. přenosy dat poskytovatelům platebních a logistických služeb, přepravcům a dodavatelům, pokud vám je doručují přímo), nebo
• pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, nebo
• na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (např. přenosy dat v souvislosti s postoupením pohledávek).

III. OBECNÉ INFORMACE

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Zpracovávám zejména následující osobní údaje („společně:„ data “):
• vaše jméno, vaše adresa, vaše e-mailová adresa, vaše pohlaví, vaše telefonní číslo, šifrované heslo k účtu zákazníka a případně vaše datum narození,
• údaje o vaší objednávce, produkty, které jste zakoupili, použité služby, platební údaje, vaše preference z hlediska typů produktů,
• vaše data, která vznikají při používání mé online služby,
• data, která v určitých případech dostávám od našich poskytovatelů služeb (např. od úvěrových agentur nebo poskytovatelů platebních služeb)
• informace týkající se prvních interakcí na mém webu (např. datum první registrace)
• údaje o vašem chování v souvislosti se surfováním na mém webu (např. kliknutí na produkt)
• údaje o vašem chování v souvislosti s akcemi v mém zpravodaji (např. kliknutí na odkaz v newsletteru)
• přihlašovací údaje (datum a čas, kdy jste se přihlásili na můj web)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše data zpracovávám pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR), mám oprávněný zájem na zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. plnění smlouvy s vámi dle Čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, nebo je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm.) Konkrétně to znamená, že zpracovávám osobní údaje v následujících případech:
• při návštěvě těchto webových stránek (část IV),
• pokud si u mě založíte uživatelský účet (část V.)
• při objednávce  (část VI).
• při kontaktu se mnou (část VII),
• pro reklamní účely (část VIII),
• pokud používám cookies (část IX)

Pokud od vás chci také shromažďovat a zpracovávat data, budu o tom informovat, včetně předložení právního základu, zvlášť před shromážděním a zpracováním, a pokud je to nutné, požádám o váš souhlas. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (například zdravotní údaje).

DOBA ULOŽENÍ DÁT A SMAZÁNÍ

Vaše data ukládám pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k příslušnému účelu zpracování, či je to vyžadováno zákonem (např. podle obchodního a daňového zákona) nebo dokud mě neinformujete o tom, že váš zákaznický účet chcete smazat.

IV. ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI NÁVŠTĚVĚ WEBU

Když navštívíte tento web, poskytovatel webu shromažďuje a ukládá následující informace do tzv. Server log files, které váš prohlížeč automaticky předává:
• IP adresa vašeho poskytovatele internetových služeb,
• Webové stránky, z nichž mě navštěvujete, a webové stránky, které posléze navštěvujete
• Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
• Případně E-mailová adresa, kterou používáte pro přihlášení na tento web
• Identifikační čísla, která ukládáme do vašeho zařízení. Pomocí tohoto identifikačního čísla lze vaše zařízení na webu rozpoznat. Technicky jsou tato identifikační čísla uložena v tzv. Cookies nebo eTags.

Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webové stránky a provoz zabezpečeného serveru. Při návštěvě tohoto webu vám přidělím individuální zákaznické ID, které je kombinací s vaší e-mailovou adresou pouze z forenzních důvodů, pokud se na webu vyskytne chyba. Soubory protokolu serveru jsou uloženy po dobu 365 dní a poté jsou odstraněny.
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

V. ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI NASTAVOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

K nastavení osobního uživatelského účtu potřebujeme e-mailovou adresu a heslo podle vašeho výběru. E-mailová adresa slouží jako přístupový kód uživatelského účtu. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky e-mailem potvrzení. Můžete také uložit své osobní údaje do svého uživatelského účtu a pohodlně nakupovat na tomto webu. Informace lze kdykoli aktualizovat v osobní oblasti uživatelského účtu („Můj účet“). Tato data používáme mimo jiné ke zpracování objednávek, nabízení platebních možností a ke zpracování plateb a jakýchkoli náhrad.

Rádi bychom vám zpříjemnili vaši návštěvu webu pomocí funkce „Zůstaňte přihlášeni“. Tato funkce umožňuje využívat naše služby, aniž byste se museli znovu přihlašovat. Technicky vzato je na zařízení umístěn soubor cookie, což znamená, že se nemusíte při dalších návštěvách našeho webu znovu přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud jste tento soubor cookie deaktivovali při určování nastavení souborů cookie nebo pokud jste soubor cookie z nastavení prohlížeče odstranili po odhlášení z našich webových stránek. Doporučujeme také nepoužívat funkci „zůstat přihlášeni“, pokud počítač používá více uživatelů. Právním základem pro související zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR (plnění zakázky).

 

VI. ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY

Pokud si od nás něco objednáte, zpracování vašich údajů slouží k uzavření a provedení smlouvy a ke zpracování vaší objednávky včetně platby a doručení. Vaše osobní údaje zpracované v souvislosti s objednávkami odstraníme nejpozději po uplynutí zákonných požadavků na uchovávání.

 

VOLBA ZPŮSOBU PLATBY

Po výběru způsobu platby budete požádáni o údaje potřebné k použití příslušného poskytovatele platebních služeb. Tyto platební informace jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a neukládáme je. Uložená data uložíme na fakturační a (možná odlišnou) dodací adresu do vašeho uživatelského účtu, abyste je nemuseli při dalším nákupu zadávat znovu. Tato data můžete kdykoli změnit pro budoucnost.

Pokud nesouhlasíte s platebními metodami, které vám nabízíme, můžete nás informovat písemně dopisem nebo e-mailem na adresu eva.marzini@gmail.com. Poté znovu přezkoumám toto rozhodnutí s ohledem na váš názor.
 

PLATBA KREDITNÍ KARTOU

Při platbě kreditní kartou obdržíme od našeho poskytovatele plateb tzv. Platební ID a poslední čtyři číslice čísla vaší kreditní karty. To nám pomáhá ověřit a přiřadit vaši objednávku, a tím i dbáme o vaši bezpečnost. Osobní údaje potřebné k provedení platby se shromažďují přímo od poskytovatele platebních služeb. Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR (plnění smlouvy o plnění a zpracování smluv) nebo čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (počítání úroků na základě našeho zájmu nabídnout vám možnost platby bezpečnou kreditní kartou).

ZAJIŠTĚNÍ OBJEDNÁVKY

Abychom se vyhnuli výchozímu nastavení plateb, kontrolujeme časté vzorce podvodů a abnormality. Za tímto účelem se zpracovávají údaje o objednávce a platbě (např. adresa, způsob platby) a informace o zařízení (např. zařízení, prohlížeč). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně před zneužitím.

Více informací o platebních metodách naleznete v našich Všeobecných podmínkách.

VII. ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI KONTAKTU S NÁMI

Existuje několik způsobů, jak nás kontaktovat. Můžete nás kontaktovat:

• telefonicky,
• dopisem,
• emailem,
• prostřednictvím kontaktního formuláře nebo

Abychom mohli vaši žádost zpracovat, shromažďujeme vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo, číslo zákazníka, číslo objednávky a zboží, jakož i další informace, které nám předáte. Právním základem je 6 čl. 1 písm. B) GDPR (splnění smlouvy - zpracování údajů uživatele je nezbytné pro splnění dohody o zodpovězení otázek nebo obav) nebo čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (vyvažování zájmů - na základě našeho zájmu o zpracování dotazů od uživatelů našich webových stránek).

VIII. ZPRACOVÁNÍ DAT PRO REKLAMNÍ ÚČELY

INFORMAČNÍ NEWSLETTER

Právním základem pro zasílání našeho zpravodaje je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Naše informační bulletiny zasílá poskytovatel přepravních služeb Wix.com. Pro zpracování osobních údajů se řídíme smlouvou o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR. Další informace naleznete v informacích o ochraně dat společnosti Wix. https://support.wix.com/en/article/general-data-protection-regulation-gdpr

V našich informačních bulletinech používáme tržně standardní technologie, pomocí kterých lze měřit interakce v informačním bulletinu (např. otevření e-mailu, kliknutí na odkazy). Tato data využíváme jak pro obecná statistická vyhodnocení, tak pro optimalizaci a další rozvoj našeho obsahu a komunikaci se zákazníky. To se provádí pomocí malé grafiky, která je vložena do informačního bulletinu (tzv. pixely). Právním základem je náš legitimní zájem v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš zpravodaj je nedílnou součástí naší nákupní komunity, prostřednictvím něhož chceme zákazníkům nabízet relevantní obsah. Pokud si nepřejete, aby bylo analyzováno chování při používání, můžete se odhlásit ze zpravodaje nebo deaktivovat grafiku ve svém e-mailovém programu ve výchozím nastavení.

ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

Pokud se účastníte soutěží, zpracováváme pouze data, která jsou nezbytná pro realizaci soutěží. Vezměte prosím na vědomí příslušné informace o ochraně údajů v podmínkách účasti v příslušné soutěži.

STRÁNKY V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

BudeVeselka je aktivní a přítomná na sociálních sítích a platformách, aby komunikovala se zúčastněnými stranami a uživateli a informovala je o dalších nabídkách a to na Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube, Vimeo. 

Poskytování osobních údajů dalším stranám

 

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

1)externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;

2)poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;

3) poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;

4)správci Webových stránek;

 

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 

Prostředky ochrany osobních údajů

 

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří:

 

1) organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a

2) technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

 

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.    

 

Cookies

 

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

1) Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;

2) Technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;

3) Reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

 

Práva subjektů údajů

 

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva: 1) právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

2) právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;

3) právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;

4) právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;

5) právo na omezení zpracování Osobních údajů;

6) právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

7) právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;

8) právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a

9) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu eva.marzini(et)gmail.com. Eva Marzini Nad Smetankou 221/5 190 00 Praha 9

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

bottom of page